Darbo sutarties sąlygos

Tam, kad darbo sutartis būtų sudaryta, darbdavys su darbuotoju turi susitarti dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų.

Pagal anksčiau galiojusio Darbo kodekso nuostatas būtinosios darbo sutarties sąlygos buvo dvi: darbuotojo darbovietė ir darbo funkcija. Naujasis darbo kodeksas prie būtinųjų darbo sutarties sąlygų priskiria ir darbo apmokėjimo sąlygą.  
 
 
 
 
 
Aukščiau nurodytos sąlygos privalo būti aptartos su darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje. Tačiau be šių sąlygų, darbo sutartyje gali būti aptariamos ir kitos papildomos sąlygos. Dėl šių sąlygų neprivaloma susitarti, tačiau jos tampa darbo sutarties šalims privalomos, jeigu dėl jų susitariama.